Viditeľná tvár vášho úspechu

Zariadenie kancelárskych a administratívnych priestorov

Zariadime Vašu kanceláriu  od nábytku až po najmenšie maličkosti.

Po schválení finálnych dizajnových návrhov a rozpočtu začína práca na dodávke vybavenia. Ak sa naša spoločnosť predtým podieľala na realizácii Fit Out, potom je plynulý prechod k finálnemu zariadeniu veľkou výhodou.

Dodávka a montáž nábytku a doplnkov je koordinovaná našimi projektovými manažérmi, ktorí dohliadajú na kvalitu dodávky, identifikujú a odstránia nedostatky. Koordinujú pracovné tímy montážnikov a sťahovaciu službu. Postarajú sa o likvidáciu odpadov, vyčistenie a upratanie priestorov.

  • Dovoz a vynesenie nábytku a doplnkov
  • Rozmiestnenie
  • Inštalácia, montáž
  • Finalizácia priestoru – logo, informačné nálepky, dizajnové doplnky
  • Presťahovanie pracovnej agendy, dokumentácie, archívu, skladu, techniky
  • Ekologická likvidácia odpadov
  • Vyčistenie
  • Upratanie