Back to top

Colebrook Bossom Saunders

dopyt [at] goyartdesign.sk

Britská spoločnosť COLEBROOK BOSSON SAUNDERS zameraná na ergonómiu pracovného miesta. CBS sa zameriava na prepojenie IT techniky s pracovným miestom a umožňuje tak využívať techniku 100% v súlade s ergonómiou ľudského tela. Maximálne tak znižuje zdravotné dopady kancelárskej činnosti na ľudské zdravie... zvyšuje efektivitu práce a zvyšuje spokojnosť zamestnancov aj zamestnávateľov.

+421 905 22 50 22