Back to top

Vymeňte "STARÚ" za "NOVÚ"

dopyt [at] goyartdesign.sk

Vymeňte "STARÚ" za "NOVÚ"

Vymeniť "STARÚ" za "NOVÚ" ? Prečo nie, pokiaľ vďaka tejto špeciálnej akcii môžete mať jednu z najľepších pracovných stoličiek aké existujú od HERMAN MILLER s 12 ročnou zárukou a s dodatočnou zľavou ... A ako to funguje? Veľmi jednoducho.. Vyberte si u nás na https://www.goyart.sk/kategorie/kancelarske-stolicky-herman-miller-s-12-rocnou-zarukou akúkoľvek kancelársku stoličku od HERMAN MILLER podľa Vaších predstáv, my Vám na ňu spravíme tú najlepšiu cenu a pokiaľ nám na výmenu prinesiete, pošlete, doručíte, nafotíte   Vašu starú stoličku, tak získate ďalšiu dodatočnú zľavu až do výšky 100 EUR s DPH ... Stoličky od HERMAN MILLER si samozrejme u nás môžete všetky aj vyskúšať...

* výška dodatočnej zľavy závisí od zakúpenej stoličky a je nasledovná :

- SAYL, LINO : výška dodatočnej zľavy 30 EUR s DPH

- COSM, MIRRA 2 : výška dodatočnej zľavy 80 EUR s DPH

- AERON , EMBODY : výška dodatočnej zľavy 100 EUR s DPH

** akcia platí aj pre 2 akčné modely AERON a MIRRA 2 v špecifikáciách uvedených na našom webe

*** akcia platí na stoličky HERMAN MILLER objednané od 18.11. 2020 do 18.12.2020

Kontaktujte nás : goyartdopyt [at] goyartdesign.sk ; 0918 297 587 , 0917 768 160

 

Replace "OLD" with "NEW"? Why not, if thanks to this special offer you can have one of the best work chairs that exist from HERMAN MILLER with a 12-year warranty and an additional discount ... And how does it work? Very simply .. Choose with us at https://www.goyart.sk/kategorie/kancelarske-stolicky-herman-miller-s-12-rocnou-zarukou any office chair from HERMAN MILLER according to your ideas, we will give it to you we will make the best price and if you bring us for exchange, send, deliver, make a photo of  your old chair, you will get another additional discount up to 100 EUR with VAT ... Of course, you can also try all chairs from HERMAN MILLER with us ...

*the amount of the additional discount depends on the purchased chair and is as follows:

- SAYL, LINO: amount of additional discount 30 EUR with VAT

- COSM, MIRRA 2: additional discount of EUR 80 with VAT

- AERON, EMBODY: amount of additional discount 100 EUR with VAT

** the offer is valid also for  to 2 action models AERON and MIRRA 2 in the specifications listed on our website

*** the offer is valid for HERMAN MILLER chairs ordered from 18.11.2020 till 18.12.2020

Contact us : goyartdopyt [at] goyartdesign.sk ; 0918 297 587 , 0917 768 160

 

Vymeňte "STARÚ" za "NOVÚ"
Starú
Vymeňte "STARÚ" za "NOVÚ"
za
Vymeňte "STARÚ" za "NOVÚ"
Novú

+421 905 22 50 22