Back to top

Multimedia Station

Multimedia Station

Multimedia Station
Multimedia Station
Multimedia Station
Multimedia Station

MULTIMEDIA STAND umožňuje uskutočňovať stretnutia s multimediálnymi prezentáciami. Základňa stola má priestor s dverami vybavenými systémom push-to-open. Toto miesto môže slúžiť ako úložná jednotka na uloženie rôznych objektov.