Back to top

Komplexné akustické riešenia

Komplexné akustické riešenia

Pracovné prostredie sa mení a rovnako aj nároky na akustickú pohodu. V spolupráci s kvalifikovanými odborníkmi na tému akustika sa zaoberáme poradenstvom v oblasti akustiky , znižovania hluky a návrhom optimálneho riešenia pre Vaše kancelárie a priestory...