Back to top

Husch chair

Husch chair

Husch chair
Husch chair
Husch chair
Husch chair
Husch chair
Husch chair
Husch chair
Husch chair
Husch chair

Hush sa inšpiruje minulosťou a reaguje na súčasné požiadavky. Hush je navrhnutý tak, aby bol pohodlný a bol  ideálne útočisko pre prácu  alebo absolvovanie súkromných rozhovorov.